PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Dotacje

Celem istnienia Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jest finansowanie bazy materialnej Uczelni, zapewnianie dopływu nowoczesnej aparatury, książek i czasopism, wspieranie rozwoju kadry i badań naukowych UW. Działalność Fundacji UW opiera się na współorganizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć UW.

Ryszard II, William Shakespeare, przeł. P. Kamiński, red. nauk. A. Cetera-Włodarczyk

Ryszard II, William Shakespeare, przeł. Piotr Kamiński, red. nauk. Anna Cetera-Włodarczyk   Celem projektu częściowo wspartego finansowo przez Fundację UW była publikacja w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 r. edycji krytycznej sztuki Williama Shakespeare’a Ryszard II, w przekładzie Piotra Kamińskiego i opracowaniu prof. ucz. dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk.   Tom ten wchodzi w skład zaplanowanej na lata edycji krytycznej dramatów Shakespeare'a w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, stopniowo ud...

Mateusz Chmurski, Ślady egzystencji

Mateusz Chmurski, Ślady egzystencji   Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wsparła finansowo publikację polskiego przekładu monografii Mateusza Chmurskiego, Ślady egzystencji. Dzienniki – sploty życia i twórczości w literaturze Europy Środkowej (1890-1920): Csóth, Irzykowski, Klima w serii Communicare Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.   Książka wpisuje się w wieloletnią współpracę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziałem Slawistyki na paryskiej Sorbonie (UFR d’Études s...

Iryna Kononenko, Wielki polsko-ukraiński słownik frazeologiczny z indeksem

Iryna Kononenko, Wielki polsko-ukraiński słownik frazeologiczny z indeksem   Fundacja UW wsparła finansowo wydanie polsko-ukraińskiego słownika frazeologicznego, pierwszego tak dużego słownika tego typu.   Praca leksykograficzna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na słownik konfrontatywny, przedstawiający frazeologię polską i ukraińską. Każde hasło słownikowe składa się z wyjściowego frazeologizmu polskiego, jego znaczenia (znaczeń) oraz odpowiednika ukraińskiego. Wyrazy ukraińskie mają zaznaczony akcent. W Słowniku uwzględniono ...

Światło, red. M. Guławska, G. Pawłowski

Światło. Przyczynek do badań interdyscyplinarnych, red. M. Guławska, G. Pawłowski   Fundacja UW wsparła wydanie monografii pt. Światło. Przyczynek do badań interdyscyplinarnych. Monografia stanowi wynik pracy poznawczej uczonych z bardzo odległych od siebie dziedzin naukowych, mianowicie: lingwistyki, literatury, fizyki, antropologii religii, okulistyki, sztuk plastycznych, muzykologii, metafizyki, ikonografii i biblistyki. Z tego względu tekst monografii jest interdyscyplinarny par excellence.   Monografia stanowi czwarty tom w s...

Makbet, William Shakespeare, przeł. P. Kamiński, red. nauk. A. Cetera-Włodarczyk

Makbet, William Shakespeare, przeł. Piotr Kamiński, red. nauk. Anna Cetera-Włodarczyk   Celem projektu częściowo wspartego finansowo przez Fundację UW była publikacja w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 r. edycji krytycznej sztuki Williama Shakespeare’a Makbeta, w przekładzie Piotra Kamińskiego i opracowaniu prof. ucz. dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk.   Tom ten wejdzie w skład zaplanowanej na lata edycji krytycznej dramatów Shakespeare'a w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, stopniowo udostępnianej ...

Wydanie źródłowo-krytyczne dzieł Carla D. von Dittersdorfa

Wydanie źródłowo-krytyczne dzieł Carla D. von Dittersdorfa   Fundacja w formie dotacji wsparła cześciowo wydanie źródłowo-krytyczne dzieł Carla D. von Dittersdorfa w trzecim tomie serii Musica Revelata zainicjowanej w 2018 roku przez Instytut Muzykologii UW (dwa pierwsze tomy zawierają repertuar dworu Wacława Piotra Rzewuskiego w Podhorcach). Arie Carla D. von Dittersdorfa z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW nie były współcześnie edytowane.   Jednym z ważniejszych ośrodków muzyki religijnej w osiem...

Polski parlamentaryzm a lekcje historii, red. Ł. Linowski, A. E. Niedzielska

Polski parlamentaryzm a lekcje historii, red. Ł. Linowski, A. E. Niedzielska   Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja Fundacja UW współdotowała publikację, w której autorzy ze Studenckiego Koła Dydaktyki Historii UW przyjrzeli się trudnemu zagadnieniu, jakim jest uczenie dzieci ze szkól podstawowych o ustroju oraz parlamentaryzmie. Publikacja została stworzona przez studentów specjalizacji nauczycielskiej na kierunku historia i w zamyśle ma też promować myśl dydaktyczną wypracowaną podcza...

Burza, William Shakespeare, przeł. P. Kamiński, red. nauk. A. Cetera-Włodarczyk

Burza, William Shakespeare, przeł. Piotr Kamiński, red. nauk. Anna Cetera-Włodarczyk   Fundacja UW wsparła częściowo publikację w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 r. edycji krytycznej sztuki Williama Shakespearc'a Burza, w przekładzie Piotra Kamińskiego i opracowaniu prof ucz. dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk.   Tom ten wejdzie w skład zaplanowanej na lata edycji krytycznej dramatów Shakespeare'a w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, stopniowo udostępnianej jako trzeci moduł cyfrowego repozytori...

Sing Joyfully – album fonograficzny w 100-lecie Chóru Akademickiego UW

Sing Joyfully – album fonograficzny w 100-lecie Chóru Akademickiego UW   Fundacja UW wsparła finansowo wydanie nowego albumu z nagraniami Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego z okazji obchodów 100. rocznicy powstania zespołu. Premiera albumu fonograficznego odbyła się 27 kwietnia 2023 roku.   Na album składa się 19 utworów zarejestrowanych w latach 2015-2021 pod kierunkiem dyrygent i kierownik artystycznej Chóru Iriny Bogdanovich, które pochodzą z aktualnego repertuaru Ch&o...

Miłość to ja… – dwupłytowy album fonograficzny „Warszawianki”

Miłość to ja… – dwupłytowy album fonograficzny „Warszawianki”   „Miłość to ja...” to stworzony w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka" dwuaktowy spektakl teatralny, przedstawiający polską kulturę lat międzywojennych, w oparciu o twórczość Hanki Ordonówny i innych artystów występujących na scenach teatrów i kabaretów w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Premiera odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie 15 marca 2016 r. Scenariusz i re...

Media społecznościowe w postępowaniu karnym, red. nauk. Paweł Waszkiewicz

Media społecznościowe w postępowaniu karnym, red. nauk. Paweł Waszkiewicz   Projekt monografii naukowej „Media społecznościowe w postępowaniu karnym” zrealizowany został przez Koło Naukowe Białego Wywiadu. Publikacja porusza tematykę występowania oraz roli mediów społecznościowych w polskim postępowaniu karnym. Problematyka ta wciąż jest czymś nowym dla polskiego piśmiennictwa naukowego, dlatego, biorąc pod uwagę specyfikę i potencjalne korzyści płynące z wykorzystania social mediów w procedurze karnej, zdecydow...

Człowiek jako znak, tom dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha

Człowiek jako znak, tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha   Pięcioosobowy zespół pod kierunkiem dr hab. Ewy Rudnickiej podjął się wydania monografii dla uczczenia jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha, wybitnego semiotyka kultury, wywodzącego się z IBL PAN, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowanego w pionierskie działania jednostek związanych z Wydziałem „Artes Liberales" UW: Kolegium MISH, Akademii Artes Liberales, zasłużonego organizatora cyklu sesji...

Olha Tkachenko, Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press...

Olha Tkachenko, Discourse of Ukrainian Identity in the Polish Opinion-Forming Press during Orange Revolution and the Euromaidan   Fundacja UW w formie dotacji wsparła wydanie monografii w języku angielskim, której autorką jest dr Olha Tkachenko. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w 2017 r. Celem monografii było zbadanie głównych przejawów tożsamości ukraińskiej dominującej w polskiej prasie opiniotwórczej podczas najbardziej znaczących wydarzeń społecznych i politycznych na Ukrainie...

Nikt nie chce umierać, red. Ewa Rudnicka, Halszka Witkowska

Nikt nie chce umierać. Autodestrukcje w perspektywie kulturowej, red. Ewa Rudnicka, Halszka Witkowska   Celem działań badawczych I wydania książki w ramach projektu "Nikt nie chce umierać. Autodestrukcje w perspektywie kulturowej" jest przyjrzenie się z różnych perspektyw sposobom zachowania się w rozmaitych sytuacjach granicznych, stworzenie otwartego i ważnego forum wymiany obserwacji wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz podjęcie wyważonej i dojrzałej dyskusji w interdyscyplinarnym gronie nad isto...

Udział w międzynarodowej konferencji 25th International Symposium on Plant Lipids

Udział w międzynarodowej konferencji 25th International Symposium on Plant Lipids   Doktorantka Agata Rogowska z Zakładu Biochemii Roślin (Wydział Biologii, UW) dzięki częściowemu dofinansowaniu ze środków Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego miała możliwość aktywnego uczestnictwa w międzynarodowej konferencji pt. 25th International Symposium on Plant Lipids, która odbyła się w Grenoble w dniach 10-15 lipca 2022. Podczas konferencji zaprezentowała Ona wyniki uzyskane w czasie studiów doktoranckich w formie plakatu pt....

Botaniczny od Kuchni – czyli sezonowość przez cały rok

  Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, Magdalena Oprządek, Monika Latkowska, Dorota Szubierajska, Botaniczny od Kuchni – czyli sezonowość przez cały rok, red. merytoryczna Marcin Zych     Problemy związane ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności budzą w ciągu ostatnich lat rosnące zainteresowanie wśród szerokiej publiczności i stały się jednym z najważniejszych zagadnień, które służą popularyzacji nauki. Jednocześnie wiedza z tych obszarów jest często odbierana jako nadmiernie abstrakcyjna...

Barbara Bossak-Herbst, Warszawska enklawa

  Barbara Bossak-Herbst, Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu     Książka jest pierwszą monografią społeczną Torów Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie oraz związanych z nimi środowisk społecznych: przede wszystkim graczy oraz pracowników stajni wyścigowych. Szerszy kontekst dla przemian konfiguracji instytucji społecznej Wyścigów stanowi analiza miejsca służewieckiego Toru w tkance miejskiej stolicy, w różnych okresach historycznych. Po 89 roku trwa konf...

Abubakar Imam, Skarb w słowach zaklęty

    Abubakar Imam, Skarb w słowach zaklęty. Księga Magana Jari Ce Abubakara Imama z komentarzem kulturowym, tłum. i red. nauk. Nina Pawlak     Publikacja jest pierwszym europejskim tłumaczeniem zbioru bajek i opowieści Magana Jari Ce [czyt. Magana dżari cze] Abubakara Imama z języka hausa na język polski. Książka jest istotną pozycją w kanonie literatury Hausa i ważnym tekstem źródłowym do badania tradycji ustnej w języku hausa.   Pierwsza edycja dzieła ukazała się w 1937 r. w Nigerii w okresie intensywnyc...

Przemysław Megger, Poetyckie zwitkaczenie

  Przemysław Megger, Poetyckie zwitkaczenie   Niedawno, nakładem Domu Wydawniczego i Handlowego „Elipsa”, została wydana książka Przemysława Meggera – studenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poetyckie zwitkaczenie, bo pod takim tytułem ukazała się praca, porusza pomijane dotychczas w badaniach naukowych tematy – język związany z alkoholem i twórczość Agnieszki Osieckiej. W swojej książce autor ukazał, jak poetka postrzegała alkohol i jakie zabiegi językowe stosowała, by go opisać. An...

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Słownik gwary zagnańskiej

  Krystyna Długosz-Kurczabowa, Słownik gwary zagnańskiej   Cztery lata temu odeszła od nas dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, wybitna badaczka historii języka polskiego, autorka słowników etymologicznych i prac z dziedziny dialektologii. Nad Słownikiem gwary zagnańskiej pracowała przez ostatnie lata swojego życia, ale niestety nie doczekała już jego wydania. Ukazał się nakładem sekcji wydawniczej Wydziału Polonistyki w grudniu 2020 roku. Wstęp do Słownika gwary zagnańskiej napisał  prof. Kazimierz ...

Konferencja "Life in Palmyra, life for Palmyra"

Podczas międzynarodowej konferencji "Life in Palmyra, life for Palmyra" ("Życie w Palmyrze, życie dla Palmyry"), która odbyła się 21 i 22 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim, wystąpiło ponad 30 naukowców specjalizujących się w badaniach nad starożytną Palmyrą. Palmyra to syryjskie miasto, w którym tzw. Państwo Islamskie zniszczyło wiele starożytnych zabytków. Reprezentowane były zarówno międzynarodowe misje archeologiczne pracujące przez wiele lat w tym mieście, w tym misja Centrum  Archeologii ...

Aerial Archaeology, Aland

Aerial Archaeology, Aland

Odrestaurowane amfory, Novae, Bułgaria

Odrestaurowane amfory z zespołu komendantury legionu rzymskiego, I w. n.e., Novae, Bułgaria. Ekspedycja Instytutu Archeologii UW w Novae.

Średniowieczne kopalnie, Rumunia

Średniowieczne kopalnie, Rumunia.

Konferencja „Aspects of Neuroscience”, Warszawa

Konferencja „Aspects of Neuroscience”, Warszawa, listopad 2014.

Konferencja “Agency of Things”, Warszawa

Konferencja “Agency of Things”, Warszawa, czerwiec 2015.   

CeLuLaRE, Warszawa

CeLuLaRE – System Recyklingu Lantanowców, Warszawa 2014.   

XII Przegląd Filmów Etnograficznych, Warszawa

XII Przegląd Filmów Etnograficznych, Warszawa, kwiecień 2015.   

Karol Szymanowski

Karol Szymanowski

Kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet znany i nieznany, kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego widziany z lotu ptaka, Warszawa.  

15-lecie BUW

Koncert jubileuszowy 15-lecie BUW, fot. Bartłomiej Karelin.   

Pop Iwan, Ukraina

Odbudowa kompleksu dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan (2022 m n.p.m.) na południowo-wschodnim krańcu pasma Czarnohory, Ukraina.

Łazik marsjański, Podzamcze

Łazik marsjański, drużyna uniwersytecka (University of Warsaw Rover Team), European Rover Challenge (prestiżowe zawody robotów marsjańskich skonstruowanych przez studentów), Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze, wrzesień 2015    

Badania wykutek, Gebelein

Badania wykutek w skale świątyni (fot. P. Witkowski), Gebelein, Egipt, 2015.

Zamek Krzyżtopór, Ujazd

Zamek Krzyżtopór, Ujazd, województwo świętokrzyskie.

Palmyra, Syria

Zabytki Syrii, Palmyra, Syria.

Teatr Hybrydy

Teatr Hybrydy UW - spektakl Nalej mi wina - 2011 r.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW