PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Dotacje

Celem istnienia Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego jest finansowanie bazy materialnej Uczelni, zapewnianie dopływu nowoczesnej aparatury, książek i czasopism, wspieranie rozwoju kadry i badań naukowych UW. Działalność Fundacji UW opiera się na współorganizowaniu i finansowaniu różnych przedsięwzięć UW.

Botaniczny od Kuchni – czyli sezonowość przez cały rok

  Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, Magdalena Oprządek, Monika Latkowska, Dorota Szubierajska, Botaniczny od Kuchni – czyli sezonowość przez cały rok, red. merytoryczna Marcin Zych     Problemy związane ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności budzą w ciągu ostatnich lat rosnące zainteresowanie wśród szerokiej publiczności i stały się jednym z najważniejszych zagadnień, które służą popularyzacji nauki. Jednocześnie wiedza z tych obszarów jest często odbierana jako nadmiernie abstrakcyjna...

Barbara Bossak-Herbst, Warszawska enklawa

  Barbara Bossak-Herbst, Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu     Książka jest pierwszą monografią społeczną Torów Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie oraz związanych z nimi środowisk społecznych: przede wszystkim graczy oraz pracowników stajni wyścigowych. Szerszy kontekst dla przemian konfiguracji instytucji społecznej Wyścigów stanowi analiza miejsca służewieckiego Toru w tkance miejskiej stolicy, w różnych okresach historycznych. Po 89 roku trwa konf...

Abubakar Imam, Skarb w słowach zaklęty

    Abubakar Imam, Skarb w słowach zaklęty. Księga Magana Jari Ce Abubakara Imama z komentarzem kulturowym, tłum. i red. nauk. Nina Pawlak     Publikacja jest pierwszym europejskim tłumaczeniem zbioru bajek i opowieści Magana Jari Ce [czyt. Magana dżari cze] Abubakara Imama z języka hausa na język polski. Książka jest istotną pozycją w kanonie literatury Hausa i ważnym tekstem źródłowym do badania tradycji ustnej w języku hausa.   Pierwsza edycja dzieła ukazała się w 1937 r. w Nigerii w okresie intensywnyc...

Przemysław Megger, Poetyckie zwitkaczenie

  Przemysław Megger, Poetyckie zwitkaczenie   Niedawno, nakładem Domu Wydawniczego i Handlowego „Elipsa”, została wydana książka Przemysława Meggera – studenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poetyckie zwitkaczenie, bo pod takim tytułem ukazała się praca, porusza pomijane dotychczas w badaniach naukowych tematy – język związany z alkoholem i twórczość Agnieszki Osieckiej. W swojej książce autor ukazał, jak poetka postrzegała alkohol i jakie zabiegi językowe stosowała, by go opisać. An...

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Słownik gwary zagnańskiej

  Krystyna Długosz-Kurczabowa, Słownik gwary zagnańskiej   Cztery lata temu odeszła od nas dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, wybitna badaczka historii języka polskiego, autorka słowników etymologicznych i prac z dziedziny dialektologii. Nad Słownikiem gwary zagnańskiej pracowała przez ostatnie lata swojego życia, ale niestety nie doczekała już jego wydania. Ukazał się nakładem sekcji wydawniczej Wydziału Polonistyki w grudniu 2020 roku. Wstęp do Słownika gwary zagnańskiej napisał  prof. Kazimierz ...

Konferencja "Life in Palmyra, life for Palmyra"

Podczas międzynarodowej konferencji "Life in Palmyra, life for Palmyra" ("Życie w Palmyrze, życie dla Palmyry"), która odbyła się 21 i 22 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim, wystąpiło ponad 30 naukowców specjalizujących się w badaniach nad starożytną Palmyrą. Palmyra to syryjskie miasto, w którym tzw. Państwo Islamskie zniszczyło wiele starożytnych zabytków. Reprezentowane były zarówno międzynarodowe misje archeologiczne pracujące przez wiele lat w tym mieście, w tym misja Centrum  Archeologii ...

Aerial Archaeology, Aland

Aerial Archaeology, Aland

Odrestaurowane amfory, Novae, Bułgaria

Odrestaurowane amfory z zespołu komendantury legionu rzymskiego, I w. n.e., Novae, Bułgaria. Ekspedycja Instytutu Archeologii UW w Novae.

Średniowieczne kopalnie, Rumunia

Średniowieczne kopalnie, Rumunia.

Konferencja „Aspects of Neuroscience”, Warszawa

Konferencja „Aspects of Neuroscience”, Warszawa, listopad 2014.

Konferencja “Agency of Things”, Warszawa

Konferencja “Agency of Things”, Warszawa, czerwiec 2015.   

CeLuLaRE, Warszawa

CeLuLaRE – System Recyklingu Lantanowców, Warszawa 2014.   

XII Przegląd Filmów Etnograficznych, Warszawa

XII Przegląd Filmów Etnograficznych, Warszawa, kwiecień 2015.   

Karol Szymanowski

Karol Szymanowski

Kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet znany i nieznany, kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego widziany z lotu ptaka, Warszawa.  

15-lecie BUW

Koncert jubileuszowy 15-lecie BUW, fot. Bartłomiej Karelin.   

Pop Iwan, Ukraina

Odbudowa kompleksu dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan (2022 m n.p.m.) na południowo-wschodnim krańcu pasma Czarnohory, Ukraina.

Łazik marsjański, Podzamcze

Łazik marsjański, drużyna uniwersytecka (University of Warsaw Rover Team), European Rover Challenge (prestiżowe zawody robotów marsjańskich skonstruowanych przez studentów), Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze, wrzesień 2015    

Badania wykutek, Gebelein

Badania wykutek w skale świątyni (fot. P. Witkowski), Gebelein, Egipt, 2015.

Zamek Krzyżtopór, Ujazd

Zamek Krzyżtopór, Ujazd, województwo świętokrzyskie.

Palmyra, Syria

Zabytki Syrii, Palmyra, Syria.

Teatr Hybrydy

Teatr Hybrydy UW - spektakl Nalej mi wina - 2011 r.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW