PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Konferencja "Life in Palmyra, life for Palmyra"

Photo!

Podczas międzynarodowej konferencji "Life in Palmyra, life for Palmyra" ("Życie w Palmyrze, życie dla Palmyry"), która odbyła się 21 i 22 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim, wystąpiło ponad 30 naukowców specjalizujących się w badaniach nad starożytną Palmyrą. Palmyra to syryjskie miasto, w którym tzw. Państwo Islamskie zniszczyło wiele starożytnych zabytków. Reprezentowane były zarówno międzynarodowe misje archeologiczne pracujące przez wiele lat w tym mieście, w tym misja Centrum  Archeologii Śródziemnomorskiej UW, jak i badacze syryjscy.

Organizatorami sympozjum był Instytut Archeologii i Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego, we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW