PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Informacje

Informacja

Prosimy o dostarczanie kompletnych, zweryfikowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami w formie papierowej drogą pocztową pod adresem Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem na kopercie „Wniosek o dotację” oraz w formie elektronicznej pod wskazanym adresem e-mailowym, w tytule e-maila prosimy podać „Wniosek o dotację”:

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

e-mail: fundacja@fuw.pl


Dofinansowanie

logo fosigw

"Ogrodowe odkrywanie, czyli jak zdobyć wiedzę o przyrodzie i z niej korzystać - ekologiczne spotkania z multimediami w tle w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 025 zł.


Podziękowanie

logo codilime

Pragniemy podziękować firmie CodiLime za przekazane fundusze. Darowizna wsparła działalność naukową i kulturalną Instytutu Informatyki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Link do strony: CodiLime


Termin przyjmowania dotacji

Informujemy, ze wnioski o dotacje będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do środy, 15 czerwca 2016 roku, do godz. 15.00. Wnioski będą rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu FUW w dniu 29 czerwca 2016 roku. Przypominamy jednocześnie, że przyjmowane będą wyłącznie wnioski zgodne z "Zasadami i trybem dofinansowywania przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego..." dostępnymi w zakładce Wniosek o dotację.


W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW