PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Zarząd

 

Zarząd Fundacji UW

Skład osobowy w kadencji 2020–2024


 

prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Wydział Fizyki UW

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW

Kamil Bonas
Wydział Prawa i Administracji UW
dr hab. inż. Przemysław Marek Dubel
Wydział Zarządzania UW
dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW
Wydział Zarządzania UW
dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW
Wydział Filozofii UW
dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. UW
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
prof. dr hab. Joanna Elżbieta Pijanowska
Wydział Biologii UW

Wcześniejsze kadencje Zarządu Fundacji UW

 

 

Komisja Rewizyjna Fundacji UW

Skład osobowy w kadencji 2020–2024


 

prof. dr hab. Karol Adam Karski
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji UW

 

prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
dr hab. Agata Irena Nalborczyk, prof. UW
Wydział Orientalistyczny UW
dr Piotr Lehr-Spławiński
Wydział Polonistyki UW
dr hab. Katarzyna Zalasińska
Wydział Prawa i Administracji UW
dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 
podsekretarz stanu Sebastian Skuza
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

 

Wcześniejsze kadencje Komisji Rewizyjnej Fundacji UW

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW