PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Składy wcześniejszych kadencji Zarządu Fundacji UW

Zarząd Fundacji UW

Skład osobowy w kadencji 2016–2020

 

prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Przewodniczący Zarządu Fundacji UW
 (20.11.2019 – 30.11.2020)

 

 prof. dr hab. Michał Nawrocki 

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW (17.03.2010 – 20.05.2018)

 

dr Tomasz Krawczyk

 

dr hab. Zofia Marzec

 

dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. UW

 

prof. dr hab. Marek Wąsowicz

 

 

 

Zarząd Fundacji UW

Skład osobowy w kadencji 2012–2016

 

prof. dr hab. Michał Nawrocki

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW

 

dr Tomasz Krawczyk


dr hab. Andrzej Majhofer, prof. UW

 

dr hab. Zofia Marzec


dr Katarzyna Metelska-Szaniawska

 

Piotr Müller


prof. dr hab. Marek Wąsowicz

 

 

 

Zarząd Fundacji UW

Skład osobowy w kadencji 2008–2012


prof. dr hab. Hubert Izdebski

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW (01.12.2008 – 26.11.2009)

 

prof. dr hab. Michał Nawrocki

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW (17.03.2010 – 30.11.2012)

 

prof. dr. hab. Marian Górski

 

prof. dr hab. Jacek Jagielski

 

dr Tomasz Krawczyk

 

Tomasz Lewiński

 

dr hab. Zofia Marzec


dr Katarzyna Metelska-Szaniawska


mgr inż. Robert Rzesoś

 

 

 

Zarząd Fundacji UW

Skład osobowy w kadencji 2005–2008

 

Od 16 listopada 2005 r. do 30 listopada 2008 r. Zarząd Fundacji UW działał w składzie:

 

prof. dr hab. Hubert Izdebski

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW

 

prof. dr Elizabeth Emma Harris

 

mgr Michał Król

 

prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

 

prof. dr hab. Andrzej Malinowski

 

prof. dr hab. Michał Nawrocki

 

mgr inż. Robert Rzesoś

 

prof. dr hab. Kazimierz Ryć

 

prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski

 

 

Od 1 stycznia 2005 r. do 16 listopada 2005 r. Zarząd Fundacji UW działał w składzie:


prof. dr hab. Hubert Izdebski

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW

 

prof. dr hab. Stanisław Głąb

 

prof. dr hab. Andrzej Malinowski

 

prof. dr hab. Jerzy Moraczewski

 

prof. dr hab. Michał Nawrocki

 

prof. dr hab. Krzysztof Obłój

 

mgr inż. Robert Rzesoś

 

prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski

 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW