PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Człowiek jako znak, tom dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha

Photo!

Człowiek jako znak, tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha

 

Pięcioosobowy zespół pod kierunkiem dr hab. Ewy Rudnickiej podjął się wydania monografii dla uczczenia jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha, wybitnego semiotyka kultury, wywodzącego się z IBL PAN, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowanego w pionierskie działania jednostek związanych z Wydziałem „Artes Liberales" UW: Kolegium MISH, Akademii Artes Liberales, zasłużonego organizatora cyklu sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej.

 

Przygotowana książka nosi tytuł „Człowiek jako znak” i jest zachętą do myślenia o człowieku jako o swoistym znaku. Ponieważ redakcji zależało na ujęciu interdyscyplinarnym i wieloznacznościach ujęć umotywowanych nie tylko semiotycznie, zespół proponuje kilka perspektyw rozważań: człowiek jako znak w myśli, języku i sferze sacrum, jako znak w przestrzeni naturalnej, społecznej i kulturowej, a wreszcie jako znak w literaturze i innych sztukach. Dzięki temu książka skłania do refleksji nad istotą człowieczeństwa, wiarą człowieka w to, że jest królem stworzeń, oraz nad tym, jakie znaki wybudzają człowieka z jego antropocentrycznego letargu.

 

Efektem prac jest interdyscyplinarny zbiór trzydziestu studiów napisanych przez badaczy z różnych ośrodków naukowych (także zagranicznych) i z różnych dyscyplin. Tom jest więc cennym zbiorem refleksji filozoficznych, językoznawczych, kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznoartystycznych, przyrodniczych i społecznych na temat człowieka rozpatrywanego w różnych wymiarach i zakresach z uwzględnieniem obszarów pogranicznych poszczególnych dyscyplin. Redakcji zależało na tym, by tom, który powstał dzięki wspólnej pracy, był ważnym dziełem semiotycznym oraz by jego opublikowanie uczciło Człowieka, dla którego semiotyka jest nauką żywą, nieortodoksyjną, uzależniającą naszą wiedzę od świata, w którym żyjemy. Publikacja stanowi więc niekwestionowane nowum wśród polskich pozycji wydawniczych.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW