PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Burza, William Shakespeare, przeł. P. Kamiński, red. nauk. A. Cetera-Włodarczyk

Photo!

Burza, William Shakespeare, przeł. Piotr Kamiński, red. nauk. Anna Cetera-Włodarczyk

 

Fundacja UW wsparła częściowo publikację w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 r. edycji krytycznej sztuki Williama Shakespearc'a Burza, w przekładzie Piotra Kamińskiego i opracowaniu prof ucz. dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk.

 

Tom ten wejdzie w skład zaplanowanej na lata edycji krytycznej dramatów Shakespeare'a w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, stopniowo udostępnianej jako trzeci moduł cyfrowego repozytorium Polski Szekspir UW (https://polskiszekspir.uw.edu.pl/), które działa od 2019 r. i powstało w wyniku grantów NCN kierowanych przez prof. ucz. dr hab. Annę Ceterę-Włodarczyk.

 

W listopadzie 2021 r. ukazał się w Wydawnictwa UW pierwszy tom nowej edycji (Kupiec wenecki, przekł. Piotr Kamiński, wstęp i komentarz Anna Cetera-Włodarczyk (https://www.wuw.pl/product-pol-15348-Kupiec-wenecki.html), kolejne tomy nowych opracowań są w przygotowaniu.

 

W Polsce nie była nigdy i nie jest obecnie prowadzona żadna edycja krytyczna dziel Szekspira, tymczasem edycje takie istnieją w innych krajach, w formie kolejnych, regularnie aktualizowany serii krytycznych (np. Arden Shakespeare, seria I-IV). Edycja WUW będzie zatem jedynym takim przedsięwzięciem w skali kraju.

 

Książka otrzymała znakomite recenzje (prof. Marta Gibińska, prof Andrzej Żurowski), przekłady Piotra Kamińskiego wystawiano m.in. w Teatrze Narodowym, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Polskim w Warszawie.

 

Publikację można nabyć na stronie Wydawnictw UW:

 

https://www.wuw.pl/product-pol-17233-Burza.html

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW