PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Nikt nie chce umierać, red. Ewa Rudnicka, Halszka Witkowska

Photo!

Nikt nie chce umierać. Autodestrukcje w perspektywie kulturowej, red. Ewa Rudnicka, Halszka Witkowska

 

Celem działań badawczych I wydania książki w ramach projektu "Nikt nie chce umierać. Autodestrukcje w perspektywie kulturowej" jest przyjrzenie się z różnych perspektyw sposobom zachowania się w rozmaitych sytuacjach granicznych, stworzenie otwartego i ważnego forum wymiany obserwacji wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz podjęcie

wyważonej i dojrzałej dyskusji w interdyscyplinarnym gronie nad istotnym problemem aktów

autodestrukcyjnych i ogromnej roli komunikacji w takich sytuacjach.

 

Za najlepszy środek osiągnięcia tego celu (w okresie pandemii) zespół współpracujących ze sobą badaczy uznał publikację zbioru artykułów, w których analizom poddano kwestię zachowania się w sytuacjach traktowanych jako graniczne, przy czym analizowano nie tylko sposoby komunikowania w tym zakresie, lecz także inne przekazy kulturowe, graficzne i in. Powstały w ten sposób zbiór tekstów ukazuje wielonurtowość współczesnych refleksji suicydologicznych/suicydalnych i uwzględnia obszary pograniczne, np. na styku suicydologii i filozofii czy literaturoznawstwa. Książka jest bez wątpienia ważną pozycją w kształtującym się dopiero w Polsce dyskursie suicydologicznym, a zapotrzebowanie

na tego rodzaju publikacje jest ogromne.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW