PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Iryna Kononenko, Wielki polsko-ukraiński słownik frazeologiczny z indeksem

Photo!

Iryna Kononenko, Wielki polsko-ukraiński słownik frazeologiczny z indeksem

 

Fundacja UW wsparła finansowo wydanie polsko-ukraińskiego słownika frazeologicznego, pierwszego tak dużego słownika tego typu.

 

Praca leksykograficzna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na słownik konfrontatywny, przedstawiający frazeologię polską i ukraińską. Każde hasło słownikowe składa się z wyjściowego frazeologizmu polskiego, jego znaczenia (znaczeń) oraz odpowiednika ukraińskiego. Wyrazy ukraińskie mają zaznaczony akcent. W Słowniku uwzględniono wartość stylistyczną jednostek frazeologicznych polskich i ukraińskich. Wydanie kończy się indeksem polskich i ukraińskich frazeologizmów występujących w słowniku.

 

Słownik został pomyślany jako pomoc naukowa, przydatna dla studentów, wykładowców i doktorantów studiów ukrainistycznych i polonistycznych, zwłaszcza w przygotowaniu zajęć teoretycznych i specjalizacyjnych (np. semantyka, leksykologia, stylistyka, gramatyka kontrastywna i in.), skierowana do naukowców Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Polonistyki UW oraz jednostek pokrewnych w Polsce i na Ukrainie. Słownik może służyć jako niezbędne wsparcie naukowe dla osób przygotowujących prace licencjackie, magisterskie, doktorskie z językoznawstwa, jest przydatny w praktycznej nauce języka polskiego (dla Ukraińców) i ukraińskiego (dla Polaków). Adresatami słownika są również studenci z Ukrainy studiujący na polskich uczelniach. Słownik może być wykorzystany w nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkołach średnich i wyższych w Ukrainie. Publikacja będzie nieodzowną pomocą dla tłumaczy.

 

Z uwagi na bliskie pokrewieństwo języka polskiego i ukraińskiego publikacja jest ważnym uzupełnieniem badań lingwistycznych w aspekcie porównawczym. Porównanie tych języków potwierdza ich typologiczną bliskość, uwarunkowaną bliskim pochodzeniem oraz wielowiekowym współdziałaniem. Jednocześnie słownik uwyraźnia specyfikę jednostek frazeologicznych w obu językach. Materiał słownika odzwierciedla związek pomiędzy językiem, kulturą i mentalnością narodu polskiego i ukraińskiego.

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW