PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Media społecznościowe w postępowaniu karnym, red. nauk. Paweł Waszkiewicz

Photo!

Media społecznościowe w postępowaniu karnym, red. nauk. Paweł Waszkiewicz

 

Projekt monografii naukowej „Media społecznościowe w postępowaniu karnym” zrealizowany został przez Koło Naukowe Białego Wywiadu. Publikacja porusza tematykę występowania oraz roli mediów społecznościowych w polskim postępowaniu karnym. Problematyka ta wciąż jest czymś nowym dla polskiego piśmiennictwa naukowego, dlatego, biorąc pod uwagę specyfikę i potencjalne korzyści płynące z wykorzystania social mediów w procedurze karnej, zdecydowano się na badania eksploracyjne właśnie z nią związane.

 

W monografii podjęto się analizy pojawiania się dowodów z mediów społecznościowych w tych kwalifikacjach prawnych, w których, wedle dotychczasowej wiedzy, potencjał ich wystąpienia jest największy. W tym celu przeprowadzono badania aktowe w sądach leżących we właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, dzięki czemu całość prac obejmuje aspekt praktyczny, a nie jedynie teoretyczny. Wielość kwalifikacji prawnych zapewnia podejście holistyczne, gdyż zbadane zostało nie tylko występowanie rzeczonych dowodów, ich wpływ na bieg sprawy oraz sposoby postępowania z nimi, ale również różnice zachodzące w tych obszarach między poszczególnymi kwalifikacjami. Pogłębionej analizie poddano sprawy, gdzie pojawienie się elementu rzeczywistości wirtualnej jest zarówno najbardziej prawdopodobne, jak i najbardziej znaczące — tak jak ma to miejsce w przypadku uporczywego nękania czy tzw. przestępstw z nienawiści.

 

Przedmiotowa monografia jest kolejną publikacją powstałą we współpracy Koła Naukowego Białego Wywiadu oraz IPN PAN. Wybrana przez autorów projektu publikacja w formie wolnego dostępu online podyktowana jest chęcią z jednej strony popularyzacji zagadnienia, z drugiej przyczynienia się do umożliwienia zapoznania się z wynikami wielomiesięcznej pracy jak największej liczbie osób zainteresowanych.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW