PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Centrum Nowych Technologii (CeNT)

Photo!
Photo!
Photo!

Zakres rzeczowy projektu Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego (dalej CeNT) obejmuje budowę dwóch budynków na potrzeby dydaktyki wraz z ich wyposażeniem. W CeNT I mieszczą się sale wykładowe, seminaryjne oraz laboratoria dydaktyczne, z których korzystać mogą studenci kierunków: biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska oraz doktoranci. Budynek CeNT II przeznaczony jest dla Wydziału Fizyki.

Prowadzona działalność w ramach Centrum Nowych Technologii "Ochota" obejmuje przede wszystkim dziedziny związane z nowymi technologiami (biotechnologią, technologiami biomedycznymi, informatycznymi i informacyjnymi) oraz nowymi materiałami.

Realizacja Projektu wynika z potrzeby zapewnienia studentom, doktorantom i młodym naukowcom dostępu do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej, która pozwoliłaby na to, by proces ich kształcenia, szczególnie w zakresie kierunków priorytetowych, był efektywny, nowoczesny i oparty o najwyższe standardy, zapewniając dostęp do wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w społeczeństwie i gospodarce opartej  na innowacyjności.

Z punktu widzenia oddziaływania na poziomie ogólnokrajowym, realizacja projektu wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów w dziedzinach nowych technologii, co pozwoli na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W nowopowstałych obiektach wchodzących w skład CeNT będą reprezentowane wybrane dyscypliny naukowe, mające obecnie największy wpływ na szybkość postępu technologicznego i cywilizacyjnego. Są nimi w przypadku opisywanego projektu przede wszystkim: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, technologia chemiczna.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW