PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

23 listopada 2011 r.

Wyniki rozpatrzenia wniosków o dotacje przez Zarząd FUW
w dniu 23 listopada 2011 roku

 

Nr wniosku

Przyznana dotacja

Uwagi

1.

6 000,00

 w tym 4 000,00 na publikację

2.

2 722,00

 

3.

2 000,00

 

4.

-----

 wycofany

5.

3 953,15

 

6.

8 000,00

 

7.

1 926,18

 

8.

10 000,00

 

9.

6 000,00

 

10.

2 600,00

 

11.

 

 wniosek do uzupełnienia - prosimy o kontakt

12.

4 587,50

 do wysokości środków przyznanych przez UW

13.

7 750,00

 do wysokości środków przyznanych przez UW na organizację wystawy

14.

3 000,00

 

15.

2 000,00

 

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW