PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

18 maja 2011 r.

Wyniki rozpatrzenia wniosków o dotacje przez Zarząd FUW
w dniu 18 maja 2011 roku

 

Nr wniosku

Przyznana dotacja

Uwagi

1.

1 000,00

 

2.

5 000,00

 

3.

4 000,00

 

4.

1 150,00

 

5.

5 500,00

 

6.

8 000,00

 

7.

9 000,00

 

8.

5 000,00

 

9.

897,00

 

10.

----

Brak formalny – brak potwierdzenia dofinansowania ze strony Uniwersytetu Warszawskiego

11.

4 900,00

 

12.

2 332,20

 

13.

4 000,00

 

14.

3 000,00

 

15.

4 000,00

 

16.

3 903,09

 

17.

3 000,00

 

18.

 

Tyle, ile przyzna Rada Konsultacyjna – jednak nie więcej niż 5 000,00

19.

7 000,00

 

20.

----

Wycofany

21.

2 293,20

 

22.

4 800,00

 

23.

5 000,00

 

24.

 

Tyle ile przyzna Uniwersytet Warszawski – jednak nie więcej niż 5 000,00

25.

5 000,00

 

26.

975,00

 

27.

7 000,00

 

28.

 

Tyle, ile przyzna Rada Konsultacyjna – jednak nie więcej niż 3 500,00

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW