PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

16 lutego 2011 r.

Wyniki rozpatrzenia wniosków o dotacje przez Zarząd FUW
w dniu 16 lutego 2011 roku

 

Nr wniosku

Przyznana dotacja

Uwagi

1.

9 000,00

 

2.

4 500,00

 

3.

4 000,00

na publikację

4.

3 246,00

 

5.

3 687,00

z zaleceniem wydania następnego numeru w internecie

6.

0,00

brak uzasadnienia w Statucie FUW dla przyznania dotacji

7.

6 000,00

na publikację

8.

5 000,00

w ramach pozycji kosztorysu 1,6,7,9,

9.

12 000,00

 

10.

0,00

brak elementu badawczego, projekt dydaktyczny, nie mieści się w zakresie zadań statutowych FUW

11.

3 430,00

 

12.

do 3 200,00

pod warunkiem uzyskania dotacji z zadeklarowanych źródeł przynajmniej w takiej samej wysokości

13.

7 000,00

na pozycję 2 i 3 kosztorysu

14.

2 103,20

 

15.

0,00

z powodu ograniczonych środków na obecnym posiedzeniu

16.

3 487,20

 

17.

3 000,00

pod warunkiem uzyskania dotacji z zadeklarowanych źródeł przynajmniej w takiej samej wysokości (bez kosztów  tłumaczenia)

18.

0,00

z powodu braków walorów badawczych

19.

2 350,00

 

20.

3 500,00

 

21.

2 400,00

 

22.

1 354,96

 

23.

0,00

brak wykazania aspektów naukowych projektu, brak dofinansowania przez Wydział

24.

0,00

brak spełnienia warunków formalnych

25.

566,00

 

26.

0,00

brak konkretnych rezultatów badawczych

27.

0,00

projekt dydaktyczny, brak zgodności ze Statutem FUW

28.

1 700,00

pod warunkiem uzyskania dotacji z zadeklarowanych źródeł przynajmniej w takiej samej wysokości

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW