PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

15 lutego 2012 r.

Wyniki rozpatrzenia wniosków o dotacje przez Zarząd FUW
w dniu 15 lutego 2012 roku

Nr wniosku Przyznana dotacja Uwagi
1   Brak dofinansowania więcej niż połowy projektu
2       3 000,00 zł  
3       4 000,00 zł  
4       4 479,00 zł Tyle ile Rada Konsultacyjna na poz. 1,5,6,7. kosztorysu
5       5 624,98 zł Na poz. 1,5,6. kosztorysu
6       2 150,00 zł  
7       3 000,00 zł z braku środków
7a       9 840,00 zł z braku środków
8       2 718,00 zł  
9       8 000,00 zł poz. 2,4,8 i 9 (w połowie) kosztorysu
10       2 751,00 zł poz. 5,8.kosztorysu
11       3 200,00 zł  
12       3 430,00 zł Tyle ile WPiA
13       1 260,00 zł  
14       6 500,00 zł Warunkowo
15     10 000,00 zł  
16       9 000,00 zł  
17       5 794,24 zł  
18   brak dofinansowania ze strony UW
19          800,00 zł do 3 tys. zł po uzyskaniu dofinansowania z zadeklarowanych źródeł
20       6 000,00 zł  
21       4 453,00 zł  
22       5 620,00 zł bez poz.4 (błąd w kosztorysie)
23       3 000,00 zł  
24       2 720,00 zł  
25       2 490,00 zł  
26       1 550,00 zł  
27   Brak dofinansowania ze strony UW
28   Brak dofinansowania ze strony UW
29   Brak dofinansowania ze strony UW
30       4 000,00 zł  
31       9 000,00 zł Warunkowo, jeżeli dofinansuje Rada Konsultacyjna, jeżeli nie - 8 tys. zł.
32       2 250,00 zł bez pozycji 3 kosztorysu
33       2 050,00 zł Po dofinansowaniu Rady Konsultacyjnej - dofinansowanie do wnioskowanej kwoty
34       1 770,00 zł tyle, ile UW
W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW