PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Modernizacja tzw. starego BUW-u

Photo!

Fundacja UW sfinansowała projekt modernizacji i adaptacji dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego budynku starej Biblioteki Uniwersyteckiej. Kwota przekazanych Uniwersytetowi nakładów w 2003 roku poniesionych przez Fundację UW na prace przygotowawcze i projektowe wyniosła 1 643 081,47 zł. Projekt modernizacji wykonała Spółka z o.o. Pracownie Konserwacji Zabytków "Zamek". Budynek po modernizacji został oddany do użytku 25 maja 2005 roku.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW