PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Projekt nowego budynku Wydziału Neofilologii

Photo!

Fundacja UW sfinansowała projekt budynku dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie przeznaczonego dla Wydziałów: Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej UW.
Kwota przekazanych Uniwersytetowi nakładów poniesionych przez Fundację UW na prace przygotowawcze i projektowe wynosiła 7 897 879,35 zł  (na dzień 31 grudnia 2008 roku). Budynek został zaprojektowany przez Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associated i docelowo jego powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 36 tys. m². Pierwszy etap budowy został oddany do użytku w październiku 2012 roku.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW