PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Ultramaraton z polszczyzną

Photo!

 

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego

 

zapraszają do udziału

w konkursie językowym online 

 

ULTRAMARATON Z POLSZCZYZNĄ 

7 sierpnia – 14 września 2019 r.

 

 

 

ZASADY KONKURSU

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego oraz Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają konkurs językowy online ULTRAMARATON Z POLSZCZYZNĄ.

Podczas konkursu online na stronie Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego (www.nowewyrazy.uw.edu.pl) opublikowanych zostanie 10 zadań konkursowych dotyczących różnych zjawisk we współczesnej i dawnej polszczyźnie.

Każde zadanie konkursowe ma swoją wartość punktową, która zostanie podana wraz z treścią danego zadania. Zarejestrowani uczestnicy konkursu będą mogli rozwiązywać kolejne zadania i zbierać punkty za prawidłowe odpowiedzi.

Trzy osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów zostaną zwycięzcami konkursu. Publikacja wyników konkursu będzie miała miejsce nie później niż 72 godziny od momentu upływu terminu zgłoszenia odpowiedzi na ostatnie, 10 pytanie konkursowe.

 

Zwycięska trójka (miejsca 1–3):

1. otrzyma nagrody rzeczowe i dyplomy,

2. weźmie udział w wielkim finale konkursu w formie całodniowego cyklu warsztatów również pt. ULTRAMARATON Z POLSZCZYZNĄ z ekspertami – językoznawcami, 14 września 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie,

3. otrzyma certyfikaty uczestnictwa w wielkim finale konkursu w formie całodniowego cyklu warsztatów, podpisane przez wszystkich prowadzących,

4. weźmie udział na zakończenie wielkiego finału w uroczystej kolacji językoznawczej z udziałem dziewięciu językoznawców prowadzących warsztaty, 14 września 2019 r., w jednej z restauracji na warszawskim Powiślu,

5. otrzyma od Organizatora całkowity zwrot kosztów uczestnictwa w wielkim finale konkursu – zob. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ORGANIZACYJNE, pkt 2.

 

Kolejnych 147 osób (miejsca 4–150):

1. zostanie zaproszonych do udział w wielkim finale konkursu w formie całodniowego cyklu warsztatów również pt. ULTRAMARATON Z POLSZCZYZNĄ z ekspertami – językoznawcami, 14 września 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie,

2. otrzyma certyfikaty uczestnictwa w wielkim finale w formie cyklu warsztatów, podpisane przez wszystkich prowadzących.

 

ADRESACI KONKURSU

Konkurs online adresowany jest do wszystkich użytkowników polszczyzny, zwłaszcza z mniejszych miejscowości.

 

WIELKI FINAŁ KONKURSU

Wielki finału konkursu online w formie całodniowego cyklu warsztatów, również pt. ULTRAMARATON Z POLSZCZYZNĄ, z ekspertami – językoznawcami odbędzie się 14 września br. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Weźmie w nim udział trzech zwycięzców (miejsca 1–3) oraz kolejnych 147 osób z najwyższą punktacją (miejsca 4–150).

Cykl składający się z dziesięciu odrębnych warsztatów poprowadzą dla uczestników wielkiego finału następujący językoznawcy:

1. dr hab. Katarzyna Kłosińska

2. dr Paweł Rutkowski

3. prof. dr hab. Andrzej Markowski

4. dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ

5. dr hab. Izabela Winiarska-Górska

6. mgr Kacper Nosarzewski

7. dr hab. Aneta Załazińska

8. prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

9. dr Agata Hącia

10. dr Magdalena Wanot-Miśtura

 

PROGRAM WIELKIEGO FINAŁU

Zobacz szczegółowy program wielkiego finału ULTRAMARATONU Z POLSZCZYZNĄ

 

PIERWSZE ZADANIE KONKURSOWE

Pierwsze zadanie konkursowe zostanie opublikowane na stronie Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego 8 sierpnia 2019 r.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ORGANIZACYJNE

1. Odpowiedzi na zadania konkursowe według ściśle określonego formatu (opisanego przy danym zadaniu) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

obserwatorium@uw.edu.pl

Wszystkie odpowiedzi, które wpłyną po terminie wskazanym przy danym zadaniu konkursowym, nie będą brane pod uwagę.

 

2. Organizator (Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego) pokrywa wszystkie wymienione koszty związane z uczestnictwem zwycięzców konkursu (miejsca 1–3) w wielkim finale:

a) koszt całodziennych warsztatów z zaproszonymi ekspertami – językoznawcami,

b) koszt podróży zwycięzcy do Warszawy i podróży powrotnej (do miejsca zamieszkania zwycięzcy) do kwoty wskazanej w informacji szczegółowej, która zostanie rozesłana do zwycięzców konkursu,

c) koszt noclegu w hotelu w Warszawie wraz ze śniadaniem,

d) koszt wyżywienia podczas finału konkursu (obiad, trzy przerwy kawowe) oraz koszt uroczystej kolacji językoznawczej z udziałem dziewięciu językoznawców prowadzących warsztaty, 14 września 2019 r., w jednej z restauracji na warszawskim Powiślu,

 

3. Organizator (Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego) pokrywa wymienione koszty związane z uczestnictwem kolejnych 147 osób z najwyższą punktacją (miejsca 4–150) w wielkim finale:

a) koszt całodziennych warsztatów z zaproszonymi ekspertami – językoznawcami,

b) koszt wyżywienia podczas finału konkursu (obiad, trzy przerwy kawowe).

 

4. Zwycięzcy (miejsca 1–3) oraz kolejne osoby z najwyższą punktacją (miejsca 4–150) drogą e-mailową otrzymają kolejne szczegółowe informacje organizacyjne związane z uczestnictwem w wielkim finale konkursu.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt i zmian w programie konkursu.

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW