PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Nabór na warsztaty „Najnowsze wyrazy w natarciu”

Photo!

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego

 

ogłaszają II turę naboru na nieodpłatne warsztaty

 

 

Najnowsze wyrazy w natarciu

 

13, 19 i 20 listopada 2017

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66, Warszawa

 

OPIS

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego oraz Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w warsztatach NAJNOWSZE WYRAZY W NATARCIU dotyczących edukacji w zakresie najnowszych zjawisk neologizacyjnych w polszczyźnie.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną założenia badawcze, sposób działania i zasoby leksykalne Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego i jego fanpejdża Nowe Wyrazy w serwisie społecznościowym Facebook. Obserwatorium jest słownikiem najnowszych, nierejestrowanych dotychczas jednostek języka, a zarazem platformą współpracy między specjalistami a użytkownikami polszczyzny, którzy zgłaszają swoje propozycje haseł słownikowych, redagowanych i publikowanych przez redaktorów projektu. Obserwatorium stanowi nierzadko jedyne źródło pozwalające zapoznać się ze znaczeniami, sposobami używania i kontekstem kulturowym nowych słów.

Podczas warsztatów na materiale empirycznym obejmującym kilkadziesiąt najnowszych jednostek języka omawiane będą współczesne procesy neologizacyjne w polszczyźnie. Prowadzący i uczestnicy podejmą również próbę wspólnego wypracowania scenariusza zajęć dydaktycznych dotyczących najnowszego słownictwa polskiego i leksykografii. Każdy z warsztatów prowadził będzie założyciel i współredaktor Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, Maciej Czeszewski, w drugiej części, w wybranych dniach, warsztaty współprowadzone będą przez zaproszonego eksperta.

 

ADRESACI

Warsztaty adresowane są do nauczycieli polonistów wszystkich szczebli nauczania (podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego oraz akademickiego), zwłaszcza z mniejszych miejscowości mających utrudniony dostęp do najnowszych dokonań naukowych i metod edukacyjnych w zakresie najnowszej leksyki i kultury polskiej. W związku z tym preferowane będą zgłoszenia z miejscowości położonych w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

 

PROGRAM

Zobacz program warsztatów.

 

EKSPERCI

Poznaj naszych ekspertów.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ORGANIZACYJNE

1. Nabór na warsztaty:

a) które odbędą się 13 listopada 2017 r. jest prowadzony do 10 listopada 2017 r (piątek), do godz. 11.00,

b) które odbędą się 19 i 20 listopada 2017 r. jest prowadzony do 16 listopada 2017 r. (czwartek), do godz. 11.00.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminach końcowych naboru, nie będą brane pod uwagę.

 

2. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną na „Formularzu zgłoszeniowym” dostępnym do pobrania na stronie www.nowewyrazy.uw.edu.pl oraz www.fuw.pl.

3. Organizator (Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego) pokrywa następujące koszty uczestnika warsztatów:

a) koszt dwuczęściowych warsztatów (część druga warsztatów w wybranych dniach z zaproszonym ekspertem),

b) koszt podróży do Warszawy do kwoty 224,00 zł na osobę; zwrot kosztów podróży na wskazany rachunek bankowy będzie możliwy wyłącznie po przekazaniu Organizatorowi oryginału biletu; honorowane będą wyłącznie bilety PKP, PKS i innych przewoźników (PolskiBus itp.); Organizator nie pokrywa kosztów podróży powrotnej. Osoby zakwalifikowane zostaną poproszone o podanie numeru rachunku bankowego, na który Organizator dokona zwrotu poniesionych kosztów.

c) koszt noclegu w hotelu w Warszawie wraz ze śniadaniem,

d) koszt obiadu lub kolacji kończącej warsztaty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru zgłoszeń. Spośród nadesłanych zgłoszeń 10 i 16 listopada 2017 r. Organizator wybierze te, które w najwyższym stopniu spełniają kryterium pochodzenia ze szkół i uczelni o utrudnionym dostępie do najnowszych dokonań naukowych i metod dydaktycznych.

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną o tym poinformowane drogą e-mailową odpowiednio, 10 i 16 listopada 2017 r. wraz z kolejnymi informacjami organizacyjnymi. Organizator nie będzie informował o niezakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt i zmian w programie warsztatów.

7. Uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o przeprowadzenie zajęć testowych w swoich macierzystych ośrodkach oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych poświęconych edukacyjnym efektom warsztatów.

    

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony formularz zgloszeniowy prosimy przesłać pod adresem e-mail: obserwatorium@uw.edu.pl.

 

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW