PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Maraton z nowymi wyrazami

Photo!

 

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

 oraz

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego

 

zapraszają do udziału

w konkursie tematycznym online

 

MARATON Z NOWYMI WYRAZAMI

 

5 października – 10 listopada 2018

 

 

 

ZASADY KONKURSU

 

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konkursie tematycznym online MARATON Z NOWYMI WYRAZAMI o najnowszym słownictwie polskim.

 

Podczas konkursu online na stronie Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego opublikowanych zostanie 10 zadań konkursowych dotyczących różnych zjawisk neologizacyjnych we współczesnej polszczyźnie.

 

Każde zadanie konkursowe ma swoją wartość punktową, która zostanie podana wraz z treścią danego zadania. Zarejestrowani uczestnicy konkursu będą mogli odpowiadać na kolejne pytania i zbierać punkty za prawidłowe odpowiedzi.

 

Sześć osób z najwyższą liczbą uzyskanych punktów zostanie zwycięzcami konkursu. Publikacja wyników konkursu będzie miała miejsce nie później niż 24 godziny od momentu upływu terminu zgłoszenia odpowiedzi na ostatnie, 10 pytanie konkursowe.

 

Zwycięska szóstka weźmie udział w wielkim finale konkursu w formie całodniowego cyklu warsztatów również pt. MARATON Z NOWYMI WYRAZAMI z ekspertami – językoznawcami.

 

 

 

ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich zarejestrowanych użytkowników Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, mogą przystąpić do udziału w konkursie przez całą długość jego trwania, wypełniając formularz rejestracji na stronie www.nowewyrazy.uw.edu.pl. Formularz rejestracji dostępny jest po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”.

 

 

 

FINAŁ KONKURSU

 

Finału konkursu w formie jednodniowego cyklu warsztatów odbędzie się 10 listopada br. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Cykl składający się z czterech odrębnych warsztatów poprowadzą dla zwycięzców konkursu następujący językoznawcy:

1. Prof. Andrzej Markowski – „Neodyktando” (warsztat w formie dyktanda z neologizmami)

2. Dr Agata Hącia – „Nowe stare” (warsztat o najnowszych neosemantyzmach)

3. Mgr Kacper Nosarzewski – „Projektowanie nowych słów” (warsztat forsightowy)

4. Mgr Rafał Tondera – „O komunikacji pikselowej” (warsztat o alternatywnych metodach komunikacji)

 

 

 

EKSPERCI FINAŁU

 

Poznaj naszych ekspertów.

 

 

 

PROGRAM FINAŁU

 

Szczegółowy program finału zostanie opublikowany w listopadzie.

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I ORGANIZACYJNE

 

1. Odpowiedzi na zadania konkursowe wg ściśle określonego format (opisanego przy danym zadaniu) należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

 

obserwatorium@uw.edu.pl

 

Wszystkie odpowiedzi, które wpłyną po terminie wskazanym przy danym zadaniu konkursowym, nie będą brane pod uwagę.

 

2. Organizator (Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego) pokrywa wszystkie wymienione koszty związane z uczestnictwem zwycięzców konkursu w finale:

 

a) koszt całodziennych warsztatów z zaproszonymi ekspertami,

b) koszt podróży zwycięzcy do Warszawy i podróży powrotnej (do miejsca zamieszkania zwycięzcy) do kwoty wskazanej w informacji szczegółowej, która zostanie rozesłana do zwycięzców konkursu,

c) koszt noclegu w hotelu w Warszawie wraz ze śniadaniem,

d) koszt uroczystego obiadu oraz uroczystej kolacji kończącej warsztaty.

 

3. Zwycięzcy drogą e-mailową otrzymają kolejne szczegółowe informacje organizacyjne związane z uczestnictwem w finale konkursu.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt i zmian w programie konkursu.

 

 

Wszystkie zadania konkursowe dostępne są na stronie Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego:

 

www.nowewyrazy.uw.edu.pl

 

 

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW