PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Grzegorz Białkowski / FIZYK / REKTOR / POETA

Photo!

 

Grzegorz Białkowski / FIZYK / REKTOR / POETA

 

Przypadająca w grudniu 2022 roku 90. rocznica urodzin Profesora Grzegorza Białkowskiego jest okazją do przypomnienia tej niezwykłej postaci. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na niezwykłe spotkanie z dorobkiem i twórczością Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1985–1989, założyciela w 1988 roku Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Grzegorz Białkowski (1932–1989), wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego, był fizykiem teoretykiem, zajmował się teorią oddziaływań cząstek elementarnych. Profesor UW od 1971 roku, autor książek naukowych i podręczników, gościnny wykładowca wielu uczelni europejskich i amerykańskich, ceniony popularyzator nauki. Był także poetą – wydał siedem tomików wierszy, zyskując w latach 80. XX wieku spore zainteresowanie krytyków. W 1985 roku został Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie solidarnościowej. W czerwcowych wyborach 1989 roku został wybrany do Senatu z listy Komitetu Obywatelskiego. Zmarł nagle 29 czerwca 1989 r., niedługo przed uroczystym złożeniem ślubowania senatorskiego, jako urzędujący Rektor UW.

 

***

 

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu upamiętniającym postać Profesora Grzegorza Białkowskiego, pn. „Grzegorz Białkowski / FIZYK / REKTOR / POETA”, które odbędzie się 2 grudnia 2022 roku i obejmuje panel dyskusyjny oraz koncert, oba odbędą się na terenie Kampus Głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Grzegorz Białkowski

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

18.00 – w Auli im. J. Baszkiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego przypomniany zostanie dorobek Profesora Grzegorza Białkowskiego jako fizyka, popularyzatora nauki, rektora, opozycjonisty i poety.

Udział wezmą: prof. Szymon Paczkowski (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce), prof. Stefan Pokorski (Wydział Fizyki), prof. Tomasz Wójcik (Wydział Polonistyki).

 

KONCERT

 

20.00 – w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się koncert, podczas którego zaprezentowany zostanie premierowy cykl utworów do tekstów Grzegorza Białkowskiego. Trzy dzieła wokalno-instrumentalne zostały skomponowane przez Andrzeja Borzyma juniora na chór a cappella, chór i wiolonczelę oraz chór, solistów i kameralny zespół instrumentalny. Uzupełnieniem programu będą dzieła chóralne do słów wybitnych polskich poetów doby renesansu (Mikołaj Rej, Jan Kochanowski) i XX w. (Leopold Staff, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz), a także wiolonczelowe Divertimento Krzysztofa Pendereckiego.

 

Inicjatywie patronuje Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja UW (założona w 1988 roku przez Rektora Grzegorza Białkowskiego) i Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałami Fizyki, Polonistyki oraz Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Powstanie utworów Andrzeja Borzyma juniora do słów Grzegorza Białkowskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.

 

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW