PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

"Floratheca" Ogrodu Botanicznego UW

Photo!
Photo!

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Narodowym Instytutem  Audiowizualnym w ramach programu "Dziedzictwo Cyfrowe" współfinansowała w 2012 r. projekt "Botaniczne Archiwalia". W ramach projektu przeprowadzono digitalizację historycznych zbiorów rycin botanicznych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (z okresu od końca XVIII w. aż do początków XX w.). Kolekcję ilustracji botanicznych udostępniono w portalu internetowym FLORATHECA.  

Digitalizacja zbiorów Ogrodu Botanicznego UW była kontynuowana w 2015r. w ramach projektu "Botaniczne Archiwalia - etap II" dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego" (operator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW