PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Cykl koncertów "Bach 200 UW"

Photo!
Photo!
Photo!
Photo!

Zainaugurowany w 2011 r. cykl „BACH 200 UW – 200 kantat Bacha na 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego” będzie pierwszą w Polsce prezentacją całego zbioru 200 kantat Jana Sebastiana Bacha, skomponowanych przed blisko 300 laty dla kościoła św. Tomasza w Lipsku, prawdziwego pomnika światowej kultury muzycznej. Dzieła Lipskiego Kantora zabrzmią w wykonaniu różnorodnych zespołów i solistów – zarówno tych, którzy do interpretacji muzyki barokowej podchodzą z całym znawstwem stylu i epoki, ale także i takich, dla których zaproszenie do zaśpiewania Bacha będzie spełnieniem skrywanego marzenia.

Każdy z koncertów, obok warstwy artystycznej, niesie także walor edukacyjny i popularyzatorski: programy koncertów zawierają opis każdej z prezentowanych kantat oraz tłumaczenie jej treści. Autorami są dr hab. Szymon Paczkowski (Instytut Muzykologii UW), jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców twórczości Jana Sebastiana Bacha, oraz dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki UW), znawca niemieckiej poezji i filozofii. W dalszej prespektywie planowane jest wydanie powstałych w ten sposób opisów kantat w formie popularnonaukowego przewodnika.

W latach 2013-2015 i 2016-2018 koncerty finansowane są dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś dodatkowo w 2016 r. – dzięki dotacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Więcej informacji na temat cyklu można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/BACH-200-UW-1563606303875701/

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW