PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Wnioski o dotacje

przyjmujemy do 15 III 2021 r. Informacje w zakładce "Wniosek o dotację" i poniżej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostarczanie kompletnych, zweryfikowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami w formie papierowej drogą pocztową pod adresem Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem na kopercie „Wniosek o dotację” oraz w formie elektronicznej pod wskazanym adresem e-mailowym, w tytule e-maila prosimy podać „Wniosek o dotację”:


Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa


e-mail: fundacja@fuw.pl


Fundacja Uniwersytetu WarszawskiegoW sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW