PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Zarząd

Skład Zarządu Fundacji UW w kadencji 2016-2020


prof. dr hab. Michał Nawrocki (1943-2018)

Przewodniczący Zarządu Fundacji UW od 17 III 2010 r. do 20 V 2018 r.
Wydział Fizyki

dr Tomasz Krawczyk
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME)
prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Wydział Fizyki
dr hab. Zofia Marzec
Wydział Neofilologii
dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska
Wydział Nauk Ekonomicznych
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Wydział Prawa i Administracji

Skład Komisji Rewizyjnej Fundacji UW w kadencji 2016-2020


prof. dr hab. Jerzy Golimowski
Wydział Chemii
dr hab., prof. UW Wojciech Kocot
Wydział Prawa i Administracji
dr Piotr Lehr-Spławiński
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Wojciech Maciejewski
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr hab. Karol Adam Karski 
Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa
prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior
Wydział Fizyki
W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

mgr Dorotea Alexandroff
e-mail: dorotea.alexandroff@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA Oddział 56 w Warszawie
ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW