PL | EN

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
University of Warsaw Foundation

Prof. dr hab. Michał Nawrocki (1943-2018)

Profesor Michał Nawrocki był fizykiem ciała stałego, znakomitym eksperymentatorem, autorem ponad 90 oryginalnych prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, działaczem społecznym.

Był absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki UW. Od 1968 r. pracował w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki, był kierownikiem tego zakładu (2009–2013) i przewodniczącym Rady Naukowej IFD (1999–2012). Zajmował się przede wszystkim badaniami optycznymi zjawisk ekscytonowych i polarytonowych, zarówno w półprzewodnikach objętościowych, jak i półprzewodnikowych strukturach niskowymiarowych. W latach 1993–1999 pełnił funkcję Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Szeroko angażował się społecznie. Był m.in.: członkiem Komisji Zakładowej „Solidarność” UW (1981–1989), działał w niejawnym Społecznym Komitecie Nauki (1983–1989), uczestniczył jako ekspert w negocjacjach „Okrągłego stołu” (1989).

Był członkiem licznych towarzystw naukowych i in. organizacji, m.in.: członkiem zarządu (1993–1995) i prezesem (1995–2003) Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, członkiem Komitetu Etyki w Nauce PAN (1999–2002), Komitetu Naukoznawstwa PAN (1996–2010), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Komitetu Helsińskiego.

Profesor Nawrocki był Przewodniczącym Zarządu Fundacji UW od 2010 r. (związany z nią od 1999 r.). Był bezpośrednio zaangażowany w budowę Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, jednego z ważniejszych przedsięwzięć Fundacji UW, za co został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W sprawach występowania Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego o dotacje zewnętrzne dla projektów współfinansowanych należy kontaktować się
z Kierownikiem Biura Fundacji UW.

Kontakt

Siedziba i adres do korespondencji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP: 525-15-69-220
Regon: 001323248


Domek Ogrodnika

Lokalizacja Biura Fundacji:
„Domek Ogrodnika”, pok. 1.4
ul. Dobra 68/70
00-312 Warszawa

Telefon, fax:
tel.: +4822 5520882
fax: +4822 8267948

Zespół Biura Fundacji:
mgr Karolina Żardecka-Górska
Kierownik Biura Fundacji UW
kom.: +48 784006296
e-mail: fundacja@fuw.pl

mgr Dorotea Alexandroff
e-mail: dorotea.alexandroff@fuw.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA XIV O/W-wa, ul. Kruczkowskiego 6
30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

SWIFT: BPKOPLPW